Phạm Vi Giao Hàng

  • Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 7, Khu Công Nghệ Cao Quận 9, ....,Nhà Bè, Hóc Môn, 

  • Biên Hòa: Khu Công Nghiệp Biên Hòa, Khu Công Nghiệp Lotaco, Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch

  • Bình Dương: Khu Công Nghiệp VSIP I, Khu Công Nghiệp VSIP II, VSIP II-A

  • Long An: Khu Công Nghiệp Hòa Bình Long Hậu, Thủ Thừa Long An.

  • Tây Ninh: Khu Công Nghiệp Mộc Bài

  • Bà Rịa: Khu Công Nghiệp Phú Mỹ

  • Bình Phước : Phú Riềng