Mua hàng qua điện thoại: (08)62731709 - (08)39721648 Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
AdvBanner
  • Dao Rọc Giấy
  • Lưỡi Dao Rọc Giấy
Giay photo A4
Dao SDI 0426
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Dao SDI nhỏ 0411
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá:Call
Giay photo A4
Dao SDI nhỏ 0404-3lưỡi
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá: Call
Giay photo A4
Dao SDI 0423-3lưỡi
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá: Call
Giay photo A4
Dao TTH nhỏ 3202
Xuất xứ:Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá: Call
Giay photo A4
Dao TTH lớn 3203
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá: Call
Giay photo A4
Dao TTH lớn 3205
Xuất xứ:Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá: 218.000đ
Giay photo A4
Dao TTH nhỏ 120
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá: 156.000đ
Giay photo A4
Dao TTH lớn 280
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá: Call
Bottom tab Background
Giay photo A4
Lưỡi Dao UNC Xanh Nhỏ
Xuất xứ: TQ
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Lưỡi Dao UNC Hồng Nhỏ
Xuất xứ: TQ
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Lưỡi Dao SDI Nhỏ
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Lưỡi Dao UNC Xanh-Lớn
Xuất xứ: TQ
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Lưỡi Dao UNC Hồng-Lớn
Xuất xứ: TQ
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Lưỡi Dao SDI Lớn
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá:
Bottom tab Background
Giay photo A4
Kẹp bướm Ageless 15mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 3.600đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Ageless 19mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 3.760đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Ageless 25mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 5.000đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Ageless 32mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 7.400đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Ageless 41mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 11.000đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Ageless 51mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 16.500đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Echo 15mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 3.500đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Echo 19mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 3.760đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Echo 25mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 5.000đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Echo 32mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 7.400đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Echo 41mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 11.000đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Echo 51mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 16.500đ
Giay photo A4
Kẹp giấy C62
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Hộp
Giá: 1.900đ
Bottom tab Background
Giay photo A4
Kéo đồi mồi nhỏ
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 6.000đ
Giay photo A4
Kéo đồi mồi lớn
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 11.500đ
Giay photo A4
Kéo K20
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 16.700đ
Giay photo A4
Kéo S183
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 9.000đ
Giay photo A4
Kéo Bông Hồng
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 9.000đ
Giay photo A4
Kéo TTH 8872
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Kéo TTH 0838
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Kéo TTH 0828
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Keo khô TTH
Xuất xứ:Việt Nam
ĐVT: Lọ
Giá: 4.000đ
Giay photo A4
Keo nước Thiên Long
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Lọ
Giá: 1.900đ
Giay photo A4
Keo nước AL
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Lọ
Giá: 1.500đ
Giay photo A4
Sáp đếm tiền AL
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Lọ
Giá: 3.500đ
Giay photo A4
Máy Cắt Giấy A3
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 2.415.000đ
Giay photo A4
Máy Cắt Giấy A4
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 1.610.000đ
Giay photo A4
Keo khô Thiên Long
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Lọ
Giá:5.500đ
Bottom tab Background