Mua hàng qua điện thoại: (08)62731709 - (08)39721648 Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
AdvBanner
  • Băng Keo
  • Cắt Băng Keo - Bao Thư
  • Các Loại Sổ - Phiếu
Giay photo A4
Băng keo Văn Phòng
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuộn
Giá: 1.400đ
Giay photo A4
Băng keo trong/đục 5F80Y
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuộn
Giá: 10.542đ
Giay photo A4
Băng keo trong/đục 5F100Y
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuộn
Giá: 12.459đ
Giay photo A4
Băng keo 2 mặt 1.2F
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuộn
Giá: 2.100đ
Giay photo A4
Băng keo 2 mặt 2.5F
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuộn
Giá: 2.390đ
Giay photo A4
Băng keo giấy 2.5F
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuộn
Giá: 3.834đ
Giay photo A4
Băng keo giấy 5F
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuộn
Giá: 7.667đ
Giay photo A4
Băng keo Si 5F
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuộn
Giá: 9.600đ
Giay photo A4
Băng keo trong/đục 7F100Y
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuộn
Giá: 21.980đ
Bottom tab Background
Giay photo A4
Cắt băng keo VP Sunny 2001
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 7.500đ
Giay photo A4
Cắt băng keo trung Sunny 2003
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 11.000đ
Giay photo A4
Cắt băng keo lớn Sunny 2004
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 25.000đ
Giay photo A4
Cắt keo UNC cầm tay
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 17.000đ
Giay photo A4
Bao thư A4 trắng (25*35)
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá: 900đ
Giay photo A4
Bao thư A4 vàng(25*35)
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá: 900đ
Giay photo A4
Bao thư A5 trắng (18*24)
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá: 600đ
Giay photo A4
Bao thư A5 vàng(18*24)
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá: 600đ
Giay photo A4
Bao thư lương trắng (12*22) có keo
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá: 300đ
Giay photo A4
Bao thư lương trắng (12*18)
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá: 200đ
Bottom tab Background
Giay photo A4
Sổ tay bìa da A4 (mỏng)
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuốn
Giá: 16.000đ
Giay photo A4
Sổ tay bìa da A4 (dày)
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuốn
Giá: 22.000đ
Giay photo A4
Sổ tay bìa da A5 (mỏng)
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuốn
Giá: 12.500đ
Giay photo A4
Sổ tay bìa da A5 (dày)
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuốn
Giá: 18.500đ
Giay photo A4
Sổ lò xo A4
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuốn
Giá: 16.000đ
Giay photo A4
Sổ lò xo A5
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuốn
Giá: 12.000đ
Giay photo A4
Sổ name card 120
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuốn
Giá: 15.000đ
Giay photo A4
Sổ name card 160
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuốn
Giá: 17.000đ
Giay photo A4
Sổ name card 240
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuốn
Giá: 23.000đ
Giay photo A4
Phiếu xuất kho khổ A5
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuốn
Giá: 8.000đ
Giay photo A4
Phiếu xuất kho khổ A4
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuốn
Giá: 8.000đ
Giay photo A4
Giấy Giới Thiệu
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cuốn
Giá: 8.000đ
Bottom tab Background