Mua hàng qua điện thoại: (08)62731709 - (08)39721648 Hỗ trợ trực tuyến
DANH MỤC SẢN PHẨM
AdvBanner
  • Bấm Kim -Gỡ Kim
  • Bấm Lỗ - Kim Bấm
  • Kẹp Bướm - Kẹp Giấy
  • Kéo cắt - Keo Dán- Hồ - Sáp - Máy Cắt
Giay photo A4
Bấm kim Plus No.10 PS-10E
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá: 19.000đ
Giay photo A4
Bấm kim 10 SDI mini No 1120
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá:Call
Giay photo A4
Bấm kim 10 TTH
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá: Call
Giay photo A4
Bấm kim 10 SDI No.1106
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá: Call
Giay photo A4
Bấm kim 3 SDI No.1139
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá: Call
Giay photo A4
Bấm kim Max-HD No.10
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá: Call
Giay photo A4
Bấm kim Kw 50LA
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá: 218.000đ
Giay photo A4
Bấm kim Kw 50SA
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá: 156.000đ
Giay photo A4
Bấm kim số 3 TTH
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá: Call
Giay photo A4
Bấm kim Eagle No.9628
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá: Call
Giay photo A4
Gỡ Kim Eagle
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá: Call
Giay photo A4
Kìm Gỡ Kim Eagle
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá: Call
Bottom tab Background
Giay photo A4
Bấm lổ KW 978
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá: 53.000đ
Giay photo A4
Bấm lổ Eagle 837
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá: 27.500đ
Giay photo A4
Bấm lổ Kw 912
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá: 33.500đ
Giay photo A4
Bấm lổ Kw 9670
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá: 207.000đ
Giay photo A4
Bấm lổ Đại Kw 933-190 tờ
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Bấm lổ Đại Kw 952-150 tờ
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Bấm 3 lổ Đại Kw 953-150 tờ
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Bấm lổ Đại Kw 938-100 tờ
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Kim bấm Plus No.10
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Hộp
Giá: 1.900đ
Giay photo A4
Kim bấm Plus No.3
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Hộp
Giá: 6.500đ
Giay photo A4
Kim bấm SDI No.10
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Hộp
Giá: 1.800đ
Giay photo A4
Kim bấm SDI No.3
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Hộp
Giá: 3.200đ
Giay photo A4
Kim bấm 23/8
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Hộp
Giá:
Giay photo A4
Kim bấm 23/10
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Hộp
Giá:
Giay photo A4
Kim bấm 23/13
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Hộp
Giá:
Giay photo A4
Kim bấm 23/23
Xuất xứ: Đài Loan
ĐVT: Hộp
Giá:
Bottom tab Background
Giay photo A4
Kẹp bướm Ageless 15mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 3.600đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Ageless 19mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 3.760đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Ageless 25mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 5.000đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Ageless 32mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 7.400đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Ageless 41mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 11.000đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Ageless 51mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 16.500đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Echo 15mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 3.500đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Echo 19mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 3.760đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Echo 25mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 5.000đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Echo 32mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 7.400đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Echo 41mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 11.000đ
Giay photo A4
Kẹp bướm Echo 51mm
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Hộp
Giá: 16.500đ
Giay photo A4
Kẹp giấy C62
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Hộp
Giá: 1.900đ
Bottom tab Background
Giay photo A4
Kéo đồi mồi nhỏ
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 6.000đ
Giay photo A4
Kéo đồi mồi lớn
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 11.500đ
Giay photo A4
Kéo K20
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 16.700đ
Giay photo A4
Kéo S183
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 9.000đ
Giay photo A4
Kéo Bông Hồng
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 9.000đ
Giay photo A4
Kéo TTH 8872
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Kéo TTH 0838
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Kéo TTH 0828
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Cái
Giá:
Giay photo A4
Kéo S008
Xuất xứ:Việt Nam
ĐVT: Lọ
Giá:
Giay photo A4
Kéo 809
Xuất xứ:Việt Nam
ĐVT: Lọ
Giá:
Giay photo A4
Kéo K20
Xuất xứ:Việt Nam
ĐVT: Lọ
Giá:
Giay photo A4
Keo khô Thiên Long
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Lọ
Giá:5.500đ
Giay photo A4
Keo khô TTH
Xuất xứ:Việt Nam
ĐVT: Lọ
Giá: 4.000đ
Giay photo A4
Keo nước Thiên Long
Xuất xứ: Việt Nam
ĐVT: Lọ
Giá: 1.900đ
Giay photo A4
Keo nước AL
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Lọ
Giá: 1.500đ
Giay photo A4
Sáp đếm tiền AL
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Lọ
Giá: 3.500đ
Giay photo A4
Máy Cắt Giấy A3
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 2.415.000đ
Giay photo A4
Máy Cắt Giấy A4
Xuất xứ: Trung Quốc
ĐVT: Cái
Giá: 1.610.000đ
Bottom tab Background